TOOTEARENDUS   KAHJUJUHTUMITE EKSPERTIIS TEHNILINE KONSULTATSIOON KOOLITUS   KONTAKT   

Lettore OÜ korraldab vastavalt tellimusele transporditehnika ning tehnilise ekspertiisi alaseid kursuseid. Kursuse või üksikkoolituse programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele.

Läbi viidud koolituste valdkonnad ja teemad:
Transporditehnika Sõiduohutus ja liiklustehniline ekspertiis
Transpordivahendid (raudtee-, lennu- ja meretranspordivahendite tehnolooogia)
Auto liikumise teoooria
Sisepõlemismootorid
Auto ehitus
Auto projekteerimise alused
Kaasaegse auto ohutusvarustus
Avariilise sõiduki ülevaatuse ja pildistamise metoodika
Liiklusõnnetuse toimumiskoha ülevaatuse metoodika
Liiklusõnnetuse asjaolude hindamine ja rekonstruktsioon