TOOTEARENDUS   KAHJUJUHTUMITE EKSPERTIIS TEHNILINE KONSULTATSIOON KOOLITUS   KONTAKT   

Lettore OÜ teostab transporditehnika ja masinatega seotud kahjujuhtumite põhjuste väljaselgitamiseks tehnilisi ekspertiise.

Ekspertiisiks tarvilike eriuuringute teostamisel on meie koostööpartneriteks mitmed teadusasutused, sh Tallinna Tehnikaülikool ja Stockholmi Kuninglik Tehnoloogiainstituut (KTH).

Uuringute käigus teostame:
» Vigastatud või purunenud komponentide detailset ülevaatust, kasutades selleks vajadusel ka endoskoop- ja mikroskoopvaatlusi;
» Uuritavate komponentide materjaliomaduste tuvastamist ja vajadusel ka mehaaniliste omaduste eksperimentaalset määramist katsekehade abil;
» Protsesside modelleerimist ja simulatsiooni, sh sõidukite, masinaosade jm objektide liikumise ja koormuse analüüse
» Uurimiseksperimentide korraldamist

Kahjujuhtumi käsitlemisel tutvume esmalt tasulise eelkonsultatsiooni vormis olemasolevate algmaterjalidega ning peale nende analüüsi määrame uurimismetoodika ning koostame uuringu plaani ja eelarve. Eelkonsultatsioon annab võimaluse tellijal saada ülevaadet kas antud probleem on uuringu abil lahendatav ning milliseks kujuneb uuringu maksumus ja milline on tulemuste tähtaeg.

Uuringu tellimuse saamisel kogume juhtumi kohta täiendavaid algandmeid (nt. sõidukite ja sündmuskoha täiendavad ülevaatused, lisaseletuste võtmine). Vajadusel korraldame uurimiseksperimente, loome simulatsiooni- ja arvutusmudelieid jms. Uuringu tulemused esitame kirjaliku spetsialisti arvamusena, mis sisaldab detailset ülevaadet algandmetest, uurimismeetoditest ning lahenduskäigu kirjeldust.
Vajadusel tutvustame uuringut ja selle tulemusi ka kohtus.