TOOTEARENDUS   KAHJUJUHTUMITE EKSPERTIIS TEHNILINE KONSULTATSIOON KOOLITUS   KONTAKT   

Lettore OÜ, reg.kood 11643126

Tehnilise konsultatsiooni ettevõte Lettore OÜ on loodud 2009. aastal Tallinna Tehnikaülikooli transporditehnika eriala spetsialistide, riiklikult tunnustatud autotehnika ekspertide Janek Luppin´i ja Hans Rämmal´i poolt. Ettevõte loomine aitas koondada ligi 10 aastase tehnikaalase teadusliku ja rakendusliku kogemuste pagasi ning lõi võimaluse pakkuda nõustamisteenust laiemale klientide ringile.


Dr. Hans Rämmal
hans.rammal@lettore.ee
tel. +372 56 465 738

Eksperimentide korraldamine
Eritranspordivahendite ehitus
Mootoritehnika alased koolitused
Tehniline akustika
Insener-tehnilised lahendused

Olen lõpetanud 2009.a. Stockholmi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi teaduste doktori kraadiga tehnilise akustika erialal aeronautika ja liiklusvahedite osakonnas. Liiklustehniliste uuringute ja ekspertiisidega olen tegelenud alates 2002.aastast. Olen töötanud ajavahemikul 1999-2011.a. Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis transpordivahendite eriala lektorina ja vanemteadurina. Minu põhisuundadeks on kujunenud mootoritehnika ja eritranspordivahendite teooria õpetamine, eksperimentaalsed uuringud turboseadmete akustikas ja liiklusõnnetuste tekkepõhjuste uurimine ja modelleerimine. Olen projekteerinud unikaalseid katsestende, sooritanud edukalt mitmeid esmakordseid tehnilisi eksperimente ning loonud arvutusmudeleid gaasidünaamiliste protsesside simulatsiooniks.

Detailne ja süsteemne käsitlus aitab jõuda lahenduseni ka väga keeruliste probleemide puhul.
Mag. Janek Luppin
janek.luppin@lettore.ee
tel. +372 56 475 490

Liiklustehniline ekspertiis
Sõiduki liikumise teooria ja sõiduohutuse alane koolitus
Insener-tehnilised lahendused

Olen lõpetanud 2003.a.Tallinna Tehnikaülikooli teadusmagistri kraadiga transpordi-tehnika erialal. Liiklustehniliste uuringute ja ekspertiisidega olen tegelenud alates 1999.aastast. Olen töötanud ajavahemikul 1999-2004.a. Bico Kindlustuse AS-is Bico-Leks Kindlustuse AS-is ja ERGO KIndlustuse AS-is liikluskahjude tehnilise eksperdina ja Harju Liiklusõnnetuste Uurimise Ekspertkomisjonis transporditehnika insenerina. Alates 2002.a. töötan Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis autotehnika eriala lektorina. Minu põhierialadeks on kujunenud sõidukite liikumise teooria õpetamine ja liiklusõnnetuste tekkepõhjuste uurimine. Olen kogenud, et liiklusõnnetuse tekkepõhjusteks on mitmete nii tehniliste kui ka psühholoogiliste faktorite koosmõjul tekkiv liiklejate konfliktsituatsioon, mille algpõhjuste hilisem selgitamine nõuab eesmärgikindlat algandmete kogumist, detailselt täpset metoodikat ning teadmiseid tehnikast, õigusteadusest ja psühholoogiast.